VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Klinische Genetica

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

Ondernemingsnummer: 0718.961.426

 

Bestuurscomité

Voorzitter: I. MAYSTADT (a.i.)

Ondervoorzitter:

Secretaris: B. POPPE

Penningmeester: V. BOURS

Leden: M. BONDUELLE, K. DAHAN, E. DE BAERE, E. LEGIUS, G. MORTIER, G. SMITS, Y. SZNAJER