VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische beroepsvereniging voor Maag-Darmartsen

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE41 0682 2949 0610

Ondernemingsnummer: 0408.861.631

Bestuurscomité

Voorzitter: J.L. COENEGRACHTS

Secretaris: C. DE GALOCSY

Penningmeester: P.-J. CUYLE

Leden: G. DEBOEVER, L. MORTIER, A. SARAFIDIS, C. VERSLYPE