VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Beroepsvereniging der Belgische chirurgen

Kroonlaan 20 - 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE11 3850 2147 4348

Ondernemingsnummer: 0408.862.720

Bestuurscomité

Voorzitter : B. MANSVELT

Ondervoorzitters : D. DEVRIENDT, L. DEDRYE, J. WEERTS

Secretaris-generaal : L. HAECK

Adjunct-secretaris :  Ph. BOONS

Penningmeester :  M. JORIS 

Raadgevers : Ph. MALVAUX