VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE98 2100 6740 9493

Ondernemingsnummer: 0825.972.024

Bestuurscomité

Voorzitter: A. DEROM

Ondervoorzitter: M. MOENS

Secretaris: H. LOUAGIE

Penningmeester: A. VERSTRAETE

Raadgevers: M. CRIEL, J. GRAS, J.M. MINON, P. VERMEERSCH

Gecoöpteerde leden: J.D. EERENS, P. OLISLAEGERS, J.B. VANDERPAS, P. VERHEECKE